Vi summerar efter 2010 jättesatsningen RONJA RÖVARDOTTER i Järnverket, Iggesund. Ett arrangemang som vi i vår förening, kultur.jernverket, gemensamt arbetat för och med i drygt 1,5 års tid. Publikens stående ovationer har varit belöningen. Recensionerna har talat sitt tydliga språk: Stor SUCCÉ!

 

Vilken enorm kulturgärning vi har gjort! Minst 1.500 ungdomar i åldrarna 7-20/25 år har sett Ronja Rövardotter i Järnverket. Av dessa har ca 700 elever i nuvarande åk 9 från olika delar av Hälsingland deltagit i Skolprojektet Med Lust till Ronja under föregående läsår. Vi har en stor framtida teaterpublik!

 

Och inte minst har många teater- och kultur-ovana människor beretts möjlighet att se och uppleva Ronja Rövardotter genom att de fått del av bl.a. de sponsorbiljetter som vi erbjudit företag m.fl. Flera företag har dessutom köpt biljetter till sina anställda. Också en ny teaterpublik, hoppas vi!

 

Lyckliga har de medverkande i ensemblerna varit – och berikande i allra högsta grad har det här samarbetet mellan professionella och amatörer i de olika grupperingarna också blivit. En stor och viktig läroprocess!

 

  • Drygt 4000 personer såg föreställningen Ronja Rövardotter i Järnverket i augusti 2010.
  • Nio ordinarie föreställningar spelades. Av dessa var två skolföreställningar och ingick i skolprojektet Med Lust till Ronja.
  • Dessutom sågs två repetitioner och generalrepetitionen av många intresserade.
  • Drygt 500 biljetter delades ut till våra samarbetspartners: välvilliga sponsorer och många duktiga och välförtjänta medarbetare.

 

Vi kan alla vara mycket, mycket stolta över vår RONJA RÖVARDOTTER!

Foto: Mats Bäcker

Foto: Ellinor Hall

Kontakt

kultur@jernverket.se