Välkommen till kultur.jernverket, föreningen som verkar för och med arrangemang i Järnverket, Iggesund. Vi vill erbjuda attraktiva kulturupplevelser av hög kvalité och som sprider goodwill över vår bygd och region. Kulturupplevelser där etablerade skådespelare och andra yrkesprofessionella medarbetare verkar tillsammans

 

En idé som funnits länge tog fart. Vi skulle bilda en förening, för och med arrangemang i Järnverket! Vi skulle göra Järnverket levande igen!

 

Sagt och gjort, ett antal telefonsamtal till intresserade och personliga kontakter ledde sedan fram till den styrelse som utsågs vid vårt första konstituerande möte, tillika årsmöte den 15 januari 2009. Föreningen kultur.jernverket var nu bildad med syfte och målsättning att:

 

• Erbjuda attraktiva kulturupplevelser av hög kvalité och som sprider goodwill över vår bygd och region.

• Samla intresserade av och för kulturarrangemang i Järnverket och bilda närverk.

• Initiera till samarbete mellan professionella artister och amatörer för att skapa lärprocesser och nätverk.

• Skapa och utveckla kontakter med andra kulturföreningar främst inom Hudiksvalls Kommun.

• Hudiksvall ska vara en attraktiv plats att leva, bo, besöka och verka i och återvända till.

 

kultur.jernverket har en styrelse som för tillfället består av fyra personer och som deltar vid varje styrelsemöte. Vi kommer från olika verksamheter och har många olika erfarenheter, kunskaper och kompetenser.

 

Från och med den 24 april 2017 har styrelsen följande sammansättning:

 

Ordförande: Sophie Knapp

 

Ledamöter: Pär Bergroth, Per Lindberg och Emelie Holmberg

 

Suppleanter: Vakant

Kontakt

kultur@jernverket.se